nllonS-2021 ถุงไนลอน ขายถุงไนลอน ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ

ถุงไนลอน ขายถุงไนลอน ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ

ถุงไนลอน ไซต์ S ขนาด กว้าง 50 เซ็นติเมตร สูง 54 เซ็นติเมตร และความหนา 25 เซ็นติเมตร