ถุงล้อลาก ไซต์ M ขายถุงกระสอบแบบพิเศษ

ถุงล้อลาก ขายถุงล้อลาก ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ

ถุงล้อลาก ไซต์ M ขนาด กว้าง 48 เซ็นติเมตร สูง 60 เซ็นติเมตร และความหนา 25 เซ็นติเมตร
น้ำหนักตัวถุง 1.5 กิโลกรับ
สามารถรองรับน้ำหรักได้มากถึง 10 กิโลกรัม ราคา ใบละ 450 บาท