ถุงล้อลาก ไซต์ L ถุงกระสอบแบบพิเศษ

ถุงล้อลาก ขายถุงล้อลาก ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ

ถุงล้อลาก ไซต์ L ขนาด กว้าง 58 เซ็นติเมตร สูง 75 เซ็นติเมตร และความหนา 31 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวถุง 1.8 กิโลกรับ
สามารถรองรับน้ำหรักได้มากถึง 20 กิโลกรัม ราคา ใบละ 550 บาท