ถุงไนลอน ถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง

ถุงกระสอบ ถุงไนลอน ถุงสายรุ้ง

ถุงกระสอบ สายรุ้งอย่างหนา ถุงไนลอน แข็งแรง ทนทาน สวยงาม เหมาะกับการใส่ของสำหรับเดินทาง ย้ายของ ย้ายหอ ย้ายบ้าน หรือย้ายสำนักงาน อยากได้ถุงกระสอบสำหรับย้ายหอ ย้ายบ้าน