ฐานถุงล้อลาก ถุงล้อลาก ขายถุงล้อลาก ขายถุงกระสอบ

ฐานถุงล้อลาก ถุงล้อลาก ขายถุงล้อลาก ขายถุงกระสอบ

ฐานของล้อลาก มีความแข็งแรง สามารถตั้งตัวถุงได้ ตรง ฐานวางสะดวก