ถุงล้อลาก ไซต์ L สามารถรองรับน้ำหรักได้มากถึง 20 กิโลกรัม ราคา ใบละ 550 บาท

ถุงกระสอบ ถุงล้อลาก ขายถุงกระสอบ ขายถุงล้อลาก

ถุงล้อลาก ไซต์ L ขนาดถุง กว้าง 58 เซ็นติเมตร สูง 75 เซ็นติเมตร และด้านลึก 31 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวถุง 1.8 กิโลกรับ สามารถรองรับน้ำหรักได้มากถึง 20 กิโลกรัม ราคา ใบละ 550 บาท