ถุงไนลอน S ขนาด หน้ากว้าง 50 เซ็นติเมตร สูง 54 เซ็นติเมตร และด้านลึก 25 เซ็นติเมตร

ถุงไนลอน ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ขายถุงสายรุ้ง

ถุงไนลอน S ขนาด หน้ากว้าง 50 เซ็นติเมตร สูง 54 เซ็นติเมตร และด้านลึก 25 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวถุง 450 กรัม ถุงไนลอน S สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 20 กิโลกรัม