ถุงไนลอน M ขนาด หน้ากว้าง 50 เซ็นติเมตร สูง 60 เซ็นติเมตร และด้านลึก 30 เซ็นติเมตร

ถุงไนลอน ถุงกระสอบ ขายถุงกระสอบ ถุงสายรุ้ง

ถุงไนลอน M ขนาด หน้ากว้าง 50 เซ็นติเมตร สูง 60 เซ็นติเมตร และด้านลึก 30 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวถุง 500 กรัม ถุงไนลอน M สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 30 กิโลกรัม