ถุงใบใหญ่ ถุงกระสอบใบใหญ่ ถุงไนลอน ถุงสายรุ้ง

ถุงใบใหญ่ ถุงกระสอบใบใหญ่ ถุงไนลอน ถุงสายรุ้ง

ถุงไนลอน L ขนาด หน้ากว้าง 60 เซ็นติเมตร สูง 65 เซ็นติเมตร และด้านลึก 38 เซ็นติเมตร น้ำหนักตัวถุง 600 กรัม ถุงไนลอน L สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง 50 กิโลกรัม